Eva Poláková a Michal Novák - svatba 11. června 2011 od 11 hodin v kostele U Jákobova žebříku

  • Úvod
  • O nás
  • Místo svatby
  • Fotografie
  • Rodinko, přátelé a kamarádi,

    náš velký den, kdy jsme se vzali za ruce a vykročili do společného manželského života, se konal dne 11. června 2011 v 11:00 hodin v evangelickém kostele U Jákobova žebříku (U Školské zahrady 1, Praha 8). Byli jsme moc rádi, že jste přišli a že jsme si vše mohli prožít pospolu.

    © Jan Polák pro Evičku a Michala, 2011