Eva Poláková a Michal Novák - svatba 11. června 2011 od 11 hodin v kostele U Jákobova žebříku

  • Úvod
  • O nás
  • Místo svatby
  • Fotografie
  • Svatební obřad Svatební obřad Svatební slib Prsteny Novomanželské políbení Gratulace Rodina Novákova Rodiny Polákova a Novákova

    © Jan Polák pro Evičku a Michala, 2011